Polityka Prywatności

Administratorem danych jest firma Safari Travel Dorota Katende.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Prywatność osób odwiedzających stronę www.bookingafrica.eu jest dla nas bardzo ważna.
Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do Administratora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka Prywatności
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów i nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Administratora możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych elektronicznych ofert i informacji
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informacji należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej . Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi newsletter. Imię pozwala Administratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, newsletterów (np. promocje), niekomercyjne listy (np.życzenia.).
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Administrator serwisu firma Safari Travel Dorota Katende.

s

Safari Travel Dorota Katende
ul. Reja 13/15, Sopot
tel. +48 531 86 55 22
NIP: 5831892050
wpisane do rejestru CEIDG
Polisa organizatora Signal Iduna M 204687
e-mail: safari@safaritravel.com.pl

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit